Personvernerklæring for MyChoice AS (MC.AS)

I denne personvernerklæringen gjør vi rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor våre kunder og nettbesøkende.

I den forbindelse har vi ansvar for å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte, som oppfyller både lovkrav og de forventningene brukerne våre har.

Det er MC.AS som er behandlingsansvarlig virksomhet for behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen.
Behandlingsansvarlig i bedriften er daglig leder i MC.AS om ikke oppgaver er delegert. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.
Henvendelser for innsyn, retting, sletting og flytting (dataportabilitet) kan gjøres til post@mychoice.no som også kan ta imot henvendelser om sletting av bilder/video.

Overordnet beskrivelse av virksomheten
MC.AS org.nr 890 424 872 driver kjøp og salg av bredbåndsprodukter og nettverksutstyr til
Operatører og IT forhandlere i Norge.

Informasjon
MC.AS har et skjema på nettsidene som gir interessenter mulighet til å be om tilbud på produkter for videresalg. Personopplysninger vi innhenter er Navn og E-post i tillegg gis det mulighet til å oppgi Adresse og Telefonnummer.

Nyhetsmail
Vi sender ut nyhetsmail med hilsen og redaksjonelt innhold via vår e-postserver,
Mailen produseres på vår desk via mal i WordPress, og sendes ut til alle registrerte kunder, samt andre som bestiller dette på vår egen nettside via mail.
Mailadressene hentes ut fra kundedatabasen, som oppdateres ukentlig.

Bilder
MC-AS benytter bilder kjøpt fra rettighetshaver eller bilder tatt av MC.AS i våre egne lokaler eller som referanse godkjent av kunden.
Bilder fjernes/slettes på oppfordring fra den som er avbildet.

Styremedlemmer
Personopplysninger om styremedlemmer, som også er å finne offentlig i
Brønnøysundregisteret, lagrer vi. I tillegg lagrer vi kontonummer for dem som krever refusjon for utlegg i forbindelse med styrevervet. Opplysninger slettes etter 5 år etter
avsluttet tjeneste, med unntak av navn, stilling/rolle og tidsperiode, som beholdes pga. historisk verdi.

Ansatte og arbeidssøkende
MC.AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn og opplysninger knyttet til vedkommendes
arbeidsinstruks. Personopplysninger, CV og søknad til ansatte blir lagret i egne mapper som er passord beskyttet, og hvor kun ledelsen og Økonomiavdeling v/leder har tilgang, inntil 5 år etter at vedkommende sluttet i stillingen.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Vi behandler all innkommet e-post i henhold til innhold.
post@mychoice.no

MyChoice AS, Ryensvingen 2 , 0680 Oslo, org.nr 890 424 872