Litt om MyChoiceProdukter og løsninger for bredbånd og nettverk

MyChoice importerer kommunikasjonsprodukter til forhandlere og bredbåndtilbydere i Norge. Selskapet fokuserer på produktsalg og tjenester innen segmentet
bredbånd, nettverk og produkter for det digitale hjem.
Våre kunder er netteiere, operatører og system integratører som har bredbånd som forretningsområde.

Vår filosofi er effektiv distribusjon med markedets laveste drifts- og administrasjonskostnader.
Markedets teknologiske utvikling innen datakommunikasjon og det Digitale hjem går fortere enn vi som forbrukere kan oppfatte. Derfor ser vi en klar trend i at importører «spisser» produkter og kompetanse innen disse områder. Derfor er MyChoice sin rolle like mye å være et kompetanse-senter og leverandør av innovative «i tiden produkter» som ren importør.

Mål

Vår målsetting er å være den beste logistikk partner for våre forhandlere og leverandører, ved å fokusere på leveransedyktighet, tilgjengelighet, effektivitet, kompetanse og kommunikasjonsteknologi.

Kompetanseområder

  • Logistikk og kvalitetssikring
  • Salg og marked
  • Tjenester i tillegg til leveransen
  • Produktspesialisering
  • Innkjøp direkte fra produsenter i hele verden