MyChoice

Produkter og løsninger for nettverk og datakommunikasjon

MyChoice importerer kommunikasjonsprodukter til forhandlere og bredbåndtilbydere i Norge. Selskapet fokuserer på produktsalg og tjenester innen segmentet
bredbånd, nettverk og produkter for det digitale hjem.
Våre kunder er netteiere, operatører og system integratører som har bredbånd som forretningsområde.

Vår filosofi er effektiv distribusjon med markedets laveste drifts- og administrasjonskostnader.
Markedets teknologiske utvikling innen datakommunikasjon og det Digitale hjem går fortere enn vi som forbrukere kan oppfatte. Derfor er MyChoice sin rolle like mye å være et kompetanse-senter og leverandør av innovative «i tiden produkter» som ren importør.

MÅL

Vår målsetting er å være den beste logistikk partner for våre forhandlere og leverandører, ved å fokusere på leveransedyktighet, tilgjengelighet, effektivitet, kompetanse og kommunikasjonsteknologi.
Kompetanseområder

  • Logistikk og kvalitetssikring
  • Salg og marked
  • Tjenester i tillegg til leveransen
  • Produktspesialisering
  • Innkjøp direkte fra produsenter i hele verden

Nyheter

Nettbutikken for de som kan nettverk og vet hva de gjør.

Godt utvalg, lave priser og rask levering